Om egna reparationer

Meka

Att meka eller inte meka – Det är frågan. En fråga som allt mer börjar få ett tydligare svar som blir ”inte meka”. Det är nämligen tydligt att utvecklingen rör sig allt mer mot att privatpersoner inte mekar med sina bilar i alls lika stor utsträckning som tidigare.

Men än så länge är i alla fall frågan öppen om man vill försöka sig på att laga bilen på egen hand eller inte. Däremot finns det tecken på att frågan kanske till och med försvinner om några år. En amerikansk organisation, där bland annat stora biltillverkare som GM, Mercedes, Volvo och Volkswagen ingår, vill nämligen sätta upp regler som skulle göra det förbjudet för privatpersoner och fria verkstäder att meka med bilarna.

Bakgrunden till detta är helt enkelt att dagens bilar har så mycket elektronisk utrustning att det till och med skulle kunna vara farligt för inte helt insatta personer att börja meka, renovera och liknande. Det organisationen strävar efter är att få ”hemmamek” klassad som ett intrång i den känsliga upphovsrätten. Hur detta helt juridiskt sett skulle kunna gå att genomföra är däremot något otydligt och det finns även organisationer som uppmärksammat detta och jobbar för att det, om regeln införs, ska finnas undantag. Detta med tanke på att det finns mängder av bilentusiaster som har som sin stora hobby att meka och underhålla sina fordon.

Även i EU?

För de som bor Europa kommer i alla fall frågan ”Meka eller inte meka?” vara öppen ett bra tag till. Enligt ett EU-beslut har bilägaren rätten att välja vilken verkstad som ska laga bilen och detta utan att den nybilsgaranti som följer med nya bilar påverkas. Med detta beslut i grunden blir det omöjligt att genomföra reglerna som möjligtvis kan införas i USA.