Att arbeta i skogen

Många gillar att tillbringa sin fritid i skogen men den är även en arbetsplats för en hel del människor. Många av våra skogsägare väljer att anlita olika bolag för att sköta och avverka skogen då de själva inte har tiden till det eller saknar den kunskap som behövs. Dagens avverkningar inom skogsbruket går betydligt fortare med de effektiva maskiner som finns till förfogande och ofta gör fler än ett moment åt gången.

Några exempel på skogsmaskiner  är Skördare, Skotare och Lunnare. Skördaren är en typ av maskin som används till att både fälla, kvista stammen och sedan aptera träden till stockar vilket sparar mycket tid mot när man tidigare var tvungen att även använda motorsågen i både gallringen och slutavverkningen. Den används vanligen tillsammans med en Skotare som sedan ser till att virket transporteras på dess vagn till en upptagsplats dit timmerbilarna sedan kan ta sig.

En del länder använder sig även av Lunnare som istället  släpar och drar ut virket till en upparbetningsplats. En Lunnare ingår oftast i ”helstamsmetoden” med en medfällare-läggare som varken kvistar eller kapar stockarna. Det är en metod som är vanligare utanför Sverige och används i svår terräng eller om skogen är grövre med hårdare träslag. Eftersom virket sedan släpas på marken istället för på en vagn så förorenas det av jorden.